BANJA LUKA: Mladi učili kako da upravljaju otpadom | Mixer portal

BANJA LUKA: Mladi učili kako da upravljaju otpadom

Edukativna radionica o otpadu (2)

Iva Miljević koordinatorica projekta Centra za životnu sredinu, sa svojim kolegama grafičkim dozajnerom Aleksandrom Škorićem i ilustratorkom i umjetnicom Natašom Konjević, danas je u prostorijama udruženja održana edukativna radionica za djecu na kojoj se pričalo o pravilnom upravljanju otpadom, reciklaži, kao i načinima na koje svako od nas može smanjiti opterećivanje životne sredine kroz smanjenje proizvodnje otpada.

 

Cilj radionice je bio približiti problematiku upravljanja otpadom našim najmlađim stanovnicima. Mališanima su po završetku podjeljeni i edukativni notesi u kojima je na kreativan način predstavljena poveznica između upravljanja otpadom i životinja.

 

“Radionice ovog tipa su od izuzetnog značaja, posebno za mlađu populaciju koju je neophodno na vrijeme osvijestiti i edukovati o važnosti očuvanja zdrave životne sredine. Edukacijom najmlađih dugoročno ulažemo u kvalitetniji odnos prema prirodi i stvaramo temelj na osnovu kojeg će se formirati njihov odnos prema otpadu kao velikom problemu današnjice i njegovom uticaju na živi svijet, ali i stvarati pozitivne svakodnevne navike”, istakla je Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

 

Info tabla

 

 

U sklopu projekta je takođe izrađena info tabla za najmlađe koja je postavljena u Nacionalnom parku Sutjeska, a koja kroz stihove predočava djeci važnost pravilnog odlaganja otpada. Kako Sutjesku posjećuje sve više ljudi, važno je da budu svjesni da se nalaze u vrijednom području, gdje nepravilno odložen otpad predstavlja ne samo ružan prizor, nego i opasnost za mnoge vrste koje su ponos ovog parka.

 

Centar za životnu sredinu je već duži period aktivan na području Nacionalnog parka Sutjeska gdje sprovodi razne aktivnosti u cilju unaprijeđenja zaštite vrsta i staništa, kao i razvoja održivog korištenja potencijala koje ovaj park nudi.

 

Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta ‘Upravljanje ambalažnim otpadom u Nacionalnom parku Sutjeska’ koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS.

Mixer portal

 

Shortlink: