Dom naroda: Usvojeni principi izmjena zakona o združivanju | Mixer portal

Dom naroda: Usvojeni principi izmjena zakona o združivanju

Rezultat slika za doma naroda

 

Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojila je danas principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.
Iz Parlamentarne skupštine BiH saopšteno je da je za narednu sjednicu Komisije odgođeno izjašnjavanje o principima Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom.

Komisija je usvojila i zaključak kojim se od Doma naroda traži produženje roka od dodatnih 30 dana za dostavljanje mišljenja o predloženom tekstu zakona, da bi svoje mišljenje o ovom prijedlogu zakona dostavila i Savjetu ministara BiH.

Usvojen je Plan za razmatranje revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2015. godinu, kao i pregled raspodjele revizorskih izvještaja između članova Komisije za finansije i budžet Doma naroda.

Komisija je usvojila i izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka, čiji je predlagač Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Usvojeni su i zaključci kojim je zadužen Savjet ministara BiH da hitno pokrene aktivnosti na realizaciji preporuka sadržanih u osam revizija učinka, koje su bile predmet izvještaja o praćenju realizacije preporuka revizije učinka.

Treba inicirati hitno okončanje već preduzetih aktivnosti na realizaciji preporuka, te o tome, u roku ne dužem od šest mjeseci, izvijestiti Kancelariju za reviziju institucija BiH, koja će nakon isteka ovog roka dostaviti Komisiji cjelovitu informaciju o provođenju ovog zaključka.

Zaključeno je i da će Komisija za finansije i budžet Doma naroda sugerisati Privremenoj zajedničkoj komisiji oba doma Parlamentarne skupštine BiH za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru da prilikom izrade ovog zakonskog teksta u njegov sadržaj inkorporiraju i odredbe koje će se odnositi na realizaciju preporuka revizije učinka koje je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

To je potrebno radi povećanja transparentnosti zaključaka Parlamentarne skupštine BiH povodom izvještaja revizije učinka i finansijske revizije, kao i sprovođenja revizorskih preporuka.

Odgođeno je izjašnjavanje o informaciji o aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji učinka o temi “Transparentnost rada institucija BiH”, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Usvojen je i zaključak kojim se poziva Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH da u roku od 30 dana dostavi Komisiji tabelarni prikaz 17 nedostajućih izjašnjenja institucija, koje nisu prikazane u okviru ove informacije, na način da se jasno naznači naziv preporuke iz izvještaja, planirane i preduzete aktivnosti na njenoj realizaciji, kao i nosioci aktivnosti, rokovi i stepen realizacije.

 

 

 

Mixer portal

Shortlink: