ŽRS: 177.000 putnika u željezničkom saobraćaju | Mixer portal

ŽRS: 177.000 putnika u željezničkom saobraćaju

zeljeznica_il

 

U oblasti putničkog saobraćaja u 2015. godini prevezeno je 177.200 putnika, što je za dva odsto više od broja putnika u 2014. godini, navodi se u izvještaju o poslovanju “Željeznica Republike Srpske” AD Doboj za 2015. godinu.
U izvještaju o poslovanju “Željeznica Republike Srpske” AD Doboj za 2015. godinu, koji je Vlada Republike Srpske razmatrala na posljednjoj sjednici, navodi se da je u oblasti teretnog saobraćaja prevezeno je 4.963.711 tona robe, što je na nivou ostvarenom 2014. godine.

Istovremeno je ostvareno 450.226.165 netotonskih kilometara, što je za pet odsto više od ostvarenih u 2014. godini.

U 2015. godini na željeznicama je investirano 1.093.256 KM, od čega su 78 odsto vlastita sredstva.

Kada su u pitanju troškovi u 2015. godini, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda su ostvareni u iznosu od 47.789.081 KM, što je u poređenju sa 2014. godinom manje za četiri odsto.

Na dan 31. decembra 2015. godine u “Željeznicama Srpske” zaposleno je 3.172 radnika što je 207 radnika ili za šest odsto manje u odnosu na stanje na dan 31. decembra 2014. godine.

Ostvareni ukupni prihodi preduzeća iznose 78.593.532 KM, a ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 103.751.854 KM.

Rezultanta ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je iskazani gubitak u poslovanju za 2015. godinu u iznosu od 25.158.322 KM, što je za 26 odsto niže od 2014. godini.

“U poslovnu 2015. godinu `Željeznice Republike Srpske` su ušle sa jasno definisanim ciljevima, koji podrazumijevaju stabilizaciju i unapređenje željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj, kao integralnog dijela sistema evropskih željeznica. U tom smislu, 2015. godina je početna godina procesa restrukturiranja koji će trajati do konačnog ostvarenja navedenih ciljeva”, navedeno je u izvještaju.

U izvještaju, koji je Vlada razmatrala, navodi se i da je stabilizacija poslovanja imala dva cilja, koji su podrazumijevali sanaciju šteta izazvanih majskim poplavama 2014. godine, kao i pokriće akumuliranih gubitaka iz ranijih godina i dokapitalizaciju, kao prvi cilj, i restrukturisanje “Željeznica Republike Srpske” u skladu sa evropskim direktivama u svim segmentima poslovanja, kao drugi cilj.

Najvažniji događaj u poslovnoj 2015. godini je pokriće akumuliranih gubitaka na teret osnovnog – akcijskog kapitala, pri čemu je izvršeno smanjenje na 50.000 KM.

Drugi bitan događaj je procjena imovine, gdje su najznačajnije promjene izvršene u procjeni vrijednosti zemljišta.

Shortlink: