Banja Luka: Investitor započeo sa radovima na Adi bez građevinske dozvole | Mixer portal

Banja Luka: Investitor započeo sa radovima na Adi bez građevinske dozvole

image 3

 

Narodna skupština Republike Srpske po skraćenom postupku 14. aprila ove godine usvojila je Odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene Ada.

Ovom Odlukom potvrđen je potvrđen prijedlog Vlade da se ovom projektu za izgradnju privatnog turističko-ugostiteljskog kompleksa dodijeli status od opšteg interesa.

“Na ovaj način izbjegnute su zakonske obaveze i zaobiđene procedure učešća javnosti u proces donošenja ovog dokumenta”, kazao je Viktor Bjelić ispred Centra za životnu sredinu.

Prema Zakonu o uređenju prostora i građenju RS, “Zoning plan” područja posebne namjene se po skraćenom postupku može donijeti ako je u pitanju neodložno zbrinjavanje stanovništva sa razrušenog, poplavljenog i područja zahvaćenog elementarnim nepogodama, kao i na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske kada je u pitanju izgradnja kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sličnih objekata.

“Jasno je da odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju u ovom slučaju nisu adekvatno primjenjene. Usvajanjem Odluke o izradi Zoning plana područja posebne namjene Ada po skraćenom postupku institucije su svjesno dale prednost interesima investitora u odnosu na interes javnosti čije učešće je gotovo u potpunosti izbjegnuto”, objasnio je Bjelić.

Bez Zoning plana ugrožena životne sredina

U redovnoj proceduri izrade zoning plana, kao i svakog drugog prostornog plana, obavezna je izrada strateške procjene na životnu sredinu gdje se procjenjuje kako će eventualna realizacija tog plana uticati na životnu sredinu.

“Upravo u tom dokumentu se moraju sagledati prirodne vijednosti i kakav će uticaj imati planirane intervencije i aktivnosti, a javnost i civilno društvo može dati svoje mišljenje i preporuke, te na taj način svesti moguće posljedice na najmanju mjeru”, kazao je Bjelić i dodao da je investitor započeo sa radovima iako procedura donošenja Zoning plana nije okončana.

“Na ovaj način su prekršene procedure i u velikoj mjeri uništena staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta zbog kojih je ovaj prostor evidentiran kao prirodna vrijednost u mnogim prostorno-planskim dokumentima”, naglasio je Bjelić.

Pripremni radovi koji su definisani Vodnim smjernicama izdatim od strane JU Vode RS podrazumijevaju čišćenje terena, uklanjanje smeća, uklanjanje trule i oborene vegetacije, čišćenje korita rijeke Vrbas od šljunčanog nanosa i formiranje pokosa obale.

“Uvidom na terenu smo ustanovili da radovi značajno odstupaju od predviđenog u Vodnim smjernicama. Započeti su građevinski radovi što se može vidjeti i na fotografijama gdje je uočljivo zidanje i betoniranje za koje je potrebna građevinska dozvola”, zaključio je Bjelić.

 

 

 

Mixer portal

Shortlink: