Čista energija: Pokrenuta kampanja “Solarna Pecka” | Mixer portal

Čista energija: Pokrenuta kampanja “Solarna Pecka”

Centar za životnu sredinu iz Banjaluke i organizacija Zelene staze koja vodi Centar za posjetioce Pecka pokrenuli su danas jedinstvenu crowdfunding kampanju, prvu inicijativu Bosni i Hercegovini koja ima za cilj da dovede solarnu energiju u ruralno područje.

Šta je Solarna Pecka?

“Solarna Pecka” je inicijativa koju su pokrenuli Centar za životnu sredinu i Centar za posjetioce Pecka. Naš cilj je dovesti čistu i održivu solarnu energiju u selo Pecka kroz model građanskog učešća i zajedničkog ulaganja.

Ovo je naša priča….

Postoji jedan čist izvor energije, održiv i dostupan svima, koji ne utiče na klimatske promjene, ne zagađuje zrak ili vodu, i koji nema negativni uticaj na naše zdravlje i našu životnu sredinu. To je solarna energija.

Postoji održiv način proizvodnje topline i električne energije iz obnovljivih izvora energije, otvoren, participativan, lokalan i pristupačan svima. To je građanska energija.

Postoji selo između planina gdje izvire rijeka Sana, obdareno suncem i prirodnim čudesima, koje je dom dobrih i vrijednih ljudi. To je Pecka.

Postoji jedan projekat koji želi da dovede ljude, dobrobit, održivost i razvoj u Pecku, čineći selo ekološki prihvatljivijim i pristupačnijim, kako bi u njemu mogli svi da uživaju; projekat koji promoviše i podučava o vrijednosti prirode i ruralne zajednice. To je Centar za posjetioce Pecka.

Postoji jedna nevladina organizacija koja već 20 godina radi u oblasti zaštite prirode i životne sredine u Bosni i Hercegovini, odlučna da podstiče dekarbonizaciju i energetsku tranziciju bh. društva i usmjeri ga prema efikasnijoj, održivoj i decentraliziranoj proizvodnji i potrošnji energije, zasnovanoj na potencijalima održivih izvora energije BiH, kao što su sunce i vjetar. To je Centar za životnu sredinu (CZZS).

Postoji i način da se sve ovo spoji, a to je solarna energija u Pecki u okviru projekta ruralnog održivog turizma, zajedno sa lokalnom zajednicom, poštujući njihovu životnu sredinu, promovišući zaštitu prirode i biodiverziteta, te doprinoseći održivom razvoju i globalnim izazovima klimatskih promjena. To je inicijativa koju smo nazvali “Solarna Pecka”.

Centar za posjetioce Pecka i CZZS udružili su snage sa građanima iz cijele BiH, Evrope i svijeta, građanima kao što ste vi, ljudima kojima je stalo do zdravih životnih uslova i života bez zagađenja zraka ili vode.

Želimo da sa vama, koji želite da se angažujete i imate svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, ostvarimo ovu ideju.

Zato pokrećemo ovu kampanju zajedničkog ulaganja preko koje vam pružamo priliku da učestvujete u ovom pilot projektu građanske solarne energije i održivog razvoja ruralne zajednice u BiH.

Naš cilj: 6000 dolara

Cilj kampanje je ugradnja sistema solarnih kolektora i panela za proizvodnju topline i električne energije na krovu Centra za posjetioce Pecka koji se nalazi u istoimenom selu nadomak Mrkonjić Grada.

Minimalni iznos koji ovom kampanjom želimo da skupimo je 3.000 dolara, što će nam omogućiti da instaliramo solarne kolektore za zagrijavanje 300 litara vode.

Naš ciljani iznos od 6000 dolara  omogućio bi nam instaliranje i dijela fotonaponskih panela koji proizvode struju.

Za instaliranje kompletnog sistema (5,4 kWp) na krov Centra za posjetioce i realizaciju naše ideje potrebno je ukupno 13.000 $, što je naš krajni cilj. Ukoliko ga ne postignemo ovom prvom kampanjom, realizovaćemo ga dodatnim akcijama i kampanjama.

Zašto biti dio kampanje?

Mnogi su razlozi zbog kojih je vrijedno biti dio ove kampanje i omogućiti solarnu energiju u Pecki, s obzirom na to da energetska samoproizvodnja i potrošnja iz održivih izvora energije znači i ekološku (manje utjecaja na životnu sredinu, povećanu održivost) i ekonomsku korist (smanjeni troškovi za energiju).

To se direktno prevodi u društvenu korist za lokalnu zajednicu, kako u smislu više finansijskih resursa za aktivnosti razvoja zajednice, tako i više globalne održivosti za Centar za posjetioce i njegove projekte u zajednici, uključujući poboljšanje energetske samostalnosti i sigurnosti centra i samog sela (čineći ih otpornijim na klimatske promjene).

Vjerujemo da je ovaj naš projekat vrlo važan za naše društvo jer predstavlja primjer dobre prakse:

– Lokalni biznis održivog ruralnog razvoja, koji promoviše inovativne, alternativne i održive djelatnosti, te nove poslovne modele u ruralnim zajednicama,

– Prosuming (samoproizvodnja i potrošnja energije iz održivih izvora), koji potiče razvoj održive proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, u rukama građana, u BiH,

– Crowdfunding (zajedničko ulaganje), koji promoviše uključivanje i direktno učešće građana u rješenjima socijalnih pitanja zajedno s organizacijama civilnog društva, putem alternativnih modela finansiranja.

Možete i vi biti dio ove inicijative, uključiti se i doprinesite ovoj kampanji! Pridružite nam se i donesimo zajedno sunce u Pecku!

Mixer portal

Shortlink: