Pravda za Davida skrenula pažnju na zloupotrebu Davidovog i Davorovog lika | Mixer portal

Pravda za Davida skrenula pažnju na zloupotrebu Davidovog i Davorovog lika

 

Povodom sadržaja koji se bez pitanja i odobrenja grupe “Pravda za Davida” objavljuje u nekim grupama na društvenoj mreži Facebook oglasila se grupa PRAVDA ZA DAVIDA.

Poruka glasi:

Poštovani, grupa Prvada za Davida i porodica pokojnog Davida Dragičevića je već
nekoliko puta pokušana da se iskoristi od strane raznih subjekata za
ostvarivanje nekih njihovih ciljeva, koji nikako nisu u skladu sa onim za šta
se mi zalažemo od samog početka, a to je ISTINA o ubistvu Davida i
PRAVDA za počinjeno ubistvo. Najnoviji istup je imala neka novoformirana
grupa na Facebooku, koja nema nikakve veze sa Pravdom za Davida i od
koje se i porodica i svi naši članovi kategorično ograđuju.

Ovakvi subjekti su vjerovatno i osmišljeni samo sa ciljem prljanja ugleda i časti jedne
iskrene građanske inicijative, koja se koristi isključivo legitimnim metodama
u borbi protiv bezakonja i nepoštovanja osnovnih ljudskih prava i koja
djeluje sa ciljem obezbjeđivanja sigurne budućnosti za svu našu djecu.
Molimo sve građane i naše članove da ne nasjedaju na ovakve i slične
provokacije pojedinih grupa, jer jedino i isključivo grupa Pravda za Davida i
njeni odabrani predstavnici imaju pravo da zastupaju naše stavove i ciljeve
u ime porodice i svih ostalih članova.

U prilogu Vam šaljemo fotografije pomenute Facebook grupe i njihove
objave, sa kojom su željeli da skrenu pažnju na sebe koristeći lik Davora
Dragičevića i njegovog pokojnog sina Davida.

 

 

 

Pravda za Davida

Shortlink: