Sarajevo: U ponedeljak se otvara izložna “Ljudi” Munevera Salihovića | Mixer portal

Sarajevo: U ponedeljak se otvara izložna “Ljudi” Munevera Salihovića

 

Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, organizuju izložbu „Ljudi“ Munevera Salihovića. Otvaranje izložbe je u ponedjeljak, 10. decembra u 19:00 u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine (Zmaja od Bosne 5).

Pojedinačnim prikazom portreta migranata autor fotografija je želio doprinijeti boljem razumijevanju života migranata i njihovih ličnih priča i sudbina. Izložba nastoji prikazati migrante i izbjeglice prvenstveno kao pojedince, koje imaju snove i nade, te probleme i izazove kao i većina ljudi

 

Mixer portal

Shortlink: