PRAVDA ZA DAVIDA i formalno pravno postaje NARODNI POKRET! | Mixer portal

PRAVDA ZA DAVIDA i formalno pravno postaje NARODNI POKRET!

 

SAOPŠTENJE UG “POKRET PRVADA ZA DAVIDA”

Dana 08.10.2018. održana je Osnivačka skupština UG „Pokret Pravda za Davida“. Simbolično na datum kada je bivši predsjednik RS najavio da će Davora Dragičevića očistiti sa Trga, on je dobio podršku ogromnog broja građana koja će se u skorije vrijeme i pravno formalizovati kroz registraciju ovog udruženja. Ideja o pravnom subjektu postoji duže vrijeme, ali nismo željeli da iko ovu iskrenu i nesebičnu borbu građana iskorisiti za potrebe izbora koji su se održali u nedelju 07.10. Udruženje će predstavljati sve građane koji žive u BiH, koji su rođeni u BiH ili koji imaju imovinu i porodicu u BiH, ali i grđanane koji su rođeni izvan BiH, ali su sada nastanjeni ovdje. Ovo udruženje neće biti politička organizacija, ali će biti prema svojim ciljevima i u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, korektivni faktor vlasti i radiće ne sam na izmjenama postojećih zakona, ali i na svim drugim anomalijama sistema u kojem živimo, kako bi građanima bilo omogućeno da stvaraju zajedno pravnu državu , bezbjednu za njih i njihovu djecu. Očigledno je da to od političkih struktura ne možemo očekivati i da je potrebno primjieniti jedan drugačiji princip učešća građana u izgradnji boljeg sistema, princip koji do sada nije postojao na ovim prostorima. U samo udruženje već od samog osnivanja su uključeni ljudi raznih profesija i znanja, ljudi koji svoju inteligenciju nisu imali prilike iskoristiti do sada u postojećem sistemu, jer prevashodno nisu nikada bili politički aktivni. Ono što je prioritet ovog udruženja je, da kod šire javnosti razvije svijest o građanskom aktivizmu i da građani imaju Ustavom zagarantovana prava koja im omogućavaju da učestvuju na razne načine u korigovanju rada vlasti. Građani moraju da shvate da nisu „roblje“ koje treba pognute glave da sluša i izvršava naredbe vlasti, već da reaguje na pravno legimitiman način na svaku odluku koja ima štetan uticaj na njih i njihove interese. Političari, vlast, svi oni koji sjede u poslaničkim klupama zahvaljujući glasovima građana, treba da shvate da su oni sluge naroda koji ih plaća, a ne bogom dane osobe koje se stavljaju izvan zakona i iznad naroda. Pravda za Davida će postojati u svakom sistemu i ko god bio na vlasti. Pravda za Davida je možda jedina vrijedni i pravi potez ,od rata na ovamo, koji smo učinili za nas i našu djecu. Nismo roblje, mi smo slobodoumni građani i niko nam više neće ubijati djecu. Svojim djelovanjem ćemo dobro zamisliti one koji se u buduće budu htjeli kandidovati za neke funkcije na izborima, jer vrijeme njihovog bezvlašća i anarhije je prošlost. U Federaciji BiH isto takvo UG pod nazivom „Pravda za Dženana“ takođe će biti formirano, a i samo UG „Pokret Prvada za Davida“ izvršiće registraciju i na teritoriji cijele BiH. Ni jedan nivo vlasti neće biti pošteđen našeg suda i našeg uticaja na njihov rad. Narod u prvi plan, a svi ostali deset mjesta iza. Prvi cilj svim mogućim sredstvima omogućiti hapšenje Davidovih ubica i kazna za monstuozni zločin ,jer samo tada će PRAVDA dobiti svoj značaj.

Pravda za Davida

Shortlink: