O gradovima neveselim Seljančicama | Mixer portal

O gradovima neveselim Seljančicama

Gradovi, poput ove nevesele Seljančice, koja već vijekovima stidljivo pije vodu maslinastog Vrbasa, vazda šmrcajući nenavikavši se na njegovu hladnoću, zbog manjka samopoštovanja i patološkog kompleksa gotovo nikada nisu znali da nagrade one najpametnije i najtalentovanije. Naprotiv, na one u kojima prepoznaju dah nenadanog duha koji miriše drugačije od prosjeka gledaju kao na nekakvu fukaru i odguruju ih od sebe kao što krmača zbog manjka sise odbacuje trinaesto prase. Šalju ih u skute drugih gradova, malo manjih seljančica, ili uljudnije gradove koji znaju prepoznati ljepotu, duhovnost, kvalitet. Onaj ko dođe niotkuda, htijući da pronađe sreću u ovome gradu Seljančici, ona daće svoju ručicu samo ako je taj neko ispod prosjeka i ako se zadovoljava pomijama i ostacima slave onih pređašnih ništarija koji su davno napisali zakone agona ovdašnjih stvaralaca. Ovdje se unaprijed zna dokle se smije ići, o čemu se treba govoriti, i kako se mora misliti. Sve izvan tih granica je nedostojno čobanskoga grada i mentaliteta. Zato ovdje nikada neće niknuti cvijet kulture, ma koliko se jahači naše stidljive seljančice trudili da od priprostog curetka načine uviđavnu gospođicu.


Autor: Ernest Bučinski

Shortlink: