UG Kultura kulturi: Poziv afirmisanim i neafirmisanim umjetnicima da pokažu svoja dostignuća | Mixer portal

UG Kultura kulturi: Poziv afirmisanim i neafirmisanim umjetnicima da pokažu svoja dostignuća

Povezana slika

 

Inicijativa građana „Kultura kulturi“ od 29. juna 2018. godine djeluje kao udruženje građana, koje se vodi svojim Statutom. Udruženje trenutno broji 23 člana, a od postanka je održalo pet kulturnih i jedan humanitarni događaj u prostorijama Kulturnog centra Banskog dvora, Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske i Doma omladine Banja Luka.

 

Ciljevi i misija Udruženja građana „Kultura kulturi“, definisani Statutom udruženja su: organizovanje različitih kulturnih, obrazovnih i humanitarnih dešavanja, promovisanje kulture, kulturnog nasljeđa i kulturnih djelatnosti radi unapređenja kulturnog razvoja društva, zalaganje za kvalitet umjetničkog stvaralaštva, zalaganje za stalnu brigu o društveno-ekonomskom položaju kulturnih radnika, umjetnika i saradnika, pisanje projekata iz oblasti kulture i podsticaj i razvoj individualnih i kolektivnih sloboda. U našim daljim planovima je organizovanje događaja na sedmičnom nivou.

 

Sve zainteresovane afirmisane i neafirmisane umjetnike, koji žele da pokažu svoja dostignuća javnosti, neka se jave na imejl adresu kultura.kulturi@hotmail.com.

 

Za sve potrebne informacije, obratite nam se na navedenu imejl adresu Udruženja građana „Kultura kulturi“.

 

 

Mixer portal

 

Shortlink: