2018 August 03 | Mixer portal

Home » 2018 » August » 03

UG Kultura kulturi: Poziv afirmisanim i neafirmisanim umjetnicima da pokažu svoja dostignuća

UG Kultura kulturi: Poziv afirmisanim i neafirmisanim umjetnicima da pokažu svoja dostignuća

  Inicijativa građana „Kultura kulturi“ od 29. juna 2018. godine djeluje kao udruženje građana, koje se vodi svojim Statutom. Udruženje trenutno broji 23 člana, a od postanka je održalo pet kulturnih i jedan humanitarni događaj u prostorijama Kulturnog centra Banskog dvora, Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske i Doma omladine Banja Luka.   Ciljevi i […]