Traži vođa drugi narod | Mixer portal

Traži vođa drugi narod

 

 

Traži vođa narod drugi

 

Vođa traži novi narod
jer ovaj je potrošio
koristi od njega nema
u dugove ga naglavio

Vođa traži bolji narod
jer ovaj se pokvario
djelovi mu mnogo skupi
a tehnološki zastario

Vođa konkurs otvorio
da uposli narod novi
onaj stari se smorio
uništeni svi mu snovi

Vođa traži ljepši narod
ovaj mu se malo sviđa
na mitingu predizbornom
s drugim hoće da se viđa

Vođa hoće jači narod
koji može da izdura
golem guze teške vlasti
a bez da se skroz isfura

I dok vođa kantu traži
gdje da baci narod lijeni
ne zna da je on na redu
da se ovih dana smijeni

 

 

Autor: Ernest Bučinski

 

 

Shortlink: