RS: Kome je potrebna još jedna termoelektrana? | Mixer portal

RS: Kome je potrebna još jedna termoelektrana?

 

Centar za životnu sredinu je predstavio novu analizu Ekonomske studije izvodljivosti izgradnje novog bloka termoelektrane Gacko 2. Na konferenciji za medije, pored predstavnika Centra, govorio je i Damir Miljević, kao autor analize te Milanka Kovačević, novinarka iz Gacka.

,,Građani se rijetko odlučuju da kažu nešto protiv postojeće termoelektrane i zagađenja koje ona sa sobom neminovno nosi, a reakcija u oblliku nekog protesta ne postoji. Otuda u Gacku ne postoji čak ni udruženje koje u fokusu ima problematiku životne sredine. Termoelektrana Gacko je od 1984. godine potpuno promijenila izgled Gacka i nepovratno zagadila životnu sredinu, kako vazduh, tako i vodu i zemljište. Sa druge strane, atmosfera u društvu je takva da se ne razgovara argumentima nego emocijama, pa se građani stavljaju pred izbor – da li ćemo imati termoelektranu koja će da radi ili ćemo ostati bez egistencije. Iako termoelektrana Gacko proizvodi 1/3 struje u Republici Srpskoj ipak je i veliki gubitaš. U suštini, jedini aspekt sagledavanja ovog problema je kako da postojeća termoelektrana radi na ekološki prihvatljiv način, a ne da se ulaže u nova postrojenja”, izjavila je Milanka Kovačević, novinarka iz Gacka.

Predmetna Studija koju smo analizirali je sasvim metodološki dobro urađena i u skladu je sa zakonskim propisima i pravilima struke, ali sa druge strane cilj ove Analize jeste bio da se utvrdi validnost ulaznih parametara korištenih u Studiji.

,,Tri od pet parametara iznesenih u ovoj Studiji ne barataju realnim brojkama, što direktno utiče na krajnji ishod isplativosti ovog projekta. Ukoliko bi se primjenili realni parametri, vidjelo bi se da je ovaj projekat u potpunosti društveno i  ekonomski neopravdan”, ističe Damir Miljević, autor Analize.

Prema računici koja je iznesena u Studiji, neto dobit realizacije ovog projekta bi iznosila 45 930 397 KM godišnje. Ukoliko se uvrste realni podaci, dobit ne postoji! Može se pričati samo o godišnjem gubitaku preduzeća koje će iznositi minimalno 2 396 419 KM.

,,Jasno je da ne postoji zdravorazumskog uporišta u izgradnji novog bloka termoelektrane Gacko 2. Vlada treba da uloži novca u poboljšanje rada postojeće termoelektrane i da smanji nivo zagađenja, kako je i saglasno potpisanim direktivama, a ne da nastavi po istom principu dosadašnjeg rada”, izjavila je Duška Kudra, koordinatorica kampanje.

 

Mixer portal

Shortlink: