2018 April 09 | Mixer portal

Home » 2018 » April » 09

Slavo Kukić: Ja, zapadni Hercegovac!

Slavo Kukić: Ja, zapadni Hercegovac!

  U prvoj polovici sedamdesetih srednjoškolci iz moga kraja su se u pravilu zapućivali prema Zagrebu. Jer, hrvatska metropola je, to je slovilo kao neka vrsta nepisanog pravila, bila adresa na kojoj je trebalo okončati fakultetsku naobrazbu. Samo rijetki su ostajali u BiH, a još manje ih je kao destinaciju biralo Sarajevo. Među njima sam, […]