Upozorenje: U Gacku je zagađenje vazduha katastrofalno! | Mixer portal

Upozorenje: U Gacku je zagađenje vazduha katastrofalno!

Centar za životnu sredinu je od februara do maja mjeseca 2017. godine sproveo online anketu namjenjenu stanovnicima Gacka čiji je cilj bio dobijanje mišljenja o radu postojeće termoelektrane Gacko sa posebnim osvrtom na kvalitet vazduha. Rezultati ankete nisu nimalo ohrabrujući.

“Odgovori građana i građanki pokazuju da je stanje u Gacku više nego zabrinjavajuće, dok u isto vrijeme zdravlje stanovništva nije na listi prioriteta. Mjerna stanica u centru grada ne funkcionše, a podaci o kvalitetu vazduha i emisiji čestica samo se mogu dobiti iz termoelektrane. “, izjavila je Duška Kudra, iz Centra za životnu sredinu. Ona naglašava da ne postoji volja vlasti da omoguće građanima transparentnost podataka i time otkriju odakle zagađenje dolazi.

Prema posljednjoj zdravstvenoj analizi međunarodne organizacije Alijanse za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), dobijeni rezultati o broju smrtnosti koji su uzrokovani zagađenjem iz postojeće termoelektrane Gacko pokazuju alarmantne podatke. Prema podacima iz 2013. godine, 254 stanovnika godišnje umre od zagađenog vazduha uzrokovano emisijama iz termoelektrane Gacko, a zdravstveni troškovi iznose preko 305 miliona evra.

“Termoelektrana Gacko bi prema međunarodnom sporazumu Energetske Zajednice trebala do kraja 2018. godine smanjiti emisije SO2 za 80%, tačnije sa sadašnjih 15 000 tona na 2 500 tone. A emisije čestičnih materija za čak 90%. “, navodi Vlatka Matković Puljić iz Alijanse za zdravlje i životnu sredinu. Ona ističe da alijansa za zdravlje i životnu sredinu snažno podstiče sve napore da se emisije zagađujućih materija smanje na najmanju moguću mjeru u cilju zaštite zdravlja stanovništva i sačuvanja života ljudi koji žive na područjima Balkana

 

 

Mixer portal

  

 

 

Shortlink: