Koje su najskuplje zemlje za život u regiji, a koje najjeftinije? | Mixer portal

Koje su najskuplje zemlje za život u regiji, a koje najjeftinije?

Rezultat slika za balkan karta

Kompanija MoveHub, specijalizovana za pružanje informacija o najpopularnijim odredištima za preseljenje, izračunala je troškove života u zemljama širom svijeta.

Korišteni su podaci najvećih svjetskih baza podataka korisnika. Indeks potrošačkih cijena uzima u obzir cijene namirnica, prijevoza, restorana i komunalija.

Mapa je napravljena tako da se relativni troškovi života porede sa životom u New Yorku. Naprimjer, ako zemlja ima CPI (Consumer Price Index) 70, to znači da u prosjeku ima za 30 posto manje životne troškove u odnosu na New York.

Najjeftinije zemlje za život

 • Pakistan (25,08)
 • Egipat (25,69)
 • Ukrajina (25,98)
 • Indija (26,88)
 • Tunis (27,67)
 • Sirija (27,81)
 • Kosovo (29,44)
 • Gruzija (29,66)
 • Azerbejdžan (30,62)
 • Bangladeš (31,99)

Najskuplje zemlje za život

 • Bermudi (144,88)
 • Švicarska (131,39)
 • Island (123,96)
 • Norveška (113,70)
 • Bahami (100,68)
 • Luksemburg (96,56)
 • Danska (93,30)
 • Singapur (91,40)
 • Japan (86,58)
 • Izrael (86,53)

Prema njihovim istraživanjima, najjeftinija zemlja je Pakistan, a slijede Egipat i Ukrajina. Na sedmom mjestu ovogodišnje liste nalazi se Kosovo, čiji indeks iznosi 29,44.

Na drugoj strani liste nalaze se Bermudi, iza kojih su Švicarska, Island, Norveška i Bahami.

Od zemalja regije najskuplje su za život Slovenija i Hrvatska, koje se nalaze na 39, odnosno 48. mjestu. Crna Gora je na 74. mjestu, a u istoj se grupi Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Makedonija, gdje se indeks troškova kreće od 34,84 u Makedoniji do 39,59 u Srbiji.

Kosovo je na 109. mjestu na listi koja obuhvata 115 zemalja.

Al Jazeera

Shortlink: