Dugovanje RTV takse ubuduće će se rješavati skraćenim postupkom oduzimanjem imovine od dužnika?! | Mixer portal

Dugovanje RTV takse ubuduće će se rješavati skraćenim postupkom oduzimanjem imovine od dužnika?!

Rezultat slika za tv taxa

 

Kako piše BUKA magazin, dugovanja za telekomunikacione usluge i RTV taksu u budućnosti bi mogla mogla biti prinudno naplaćivana po skraćenom postupku i bez prethodnog sudskog postupka. ove novine su predviđene izmjenama Zakona o izvršnom postupku, koji je danas usvijen u Narodnoj skupštini RS.

Inicijativu za izmjene zakona podnijeli su osnovni sudovi koji su od Ministarstva pravde RS zatražili da bude propisano da kao vjerodostojna isprava bude tretiran račun ili izvod za telekomunikacione usluge i RTV taksu.

Ovo praktično znači da gražđani neće biti tuženi za dug i neće biti vođen parnični postupak, već će oni, kojima duguju, predlagati izvršenje i direktno pokretati postupak prinudne naplate.

Iz Ministarstva pravde kazali su kako bi propisivanje računa kao vjerodostojne isprave učinilo sudski postupak efikasnijim jer stranke ne bi podnosile tužbu i pokretale parnični postupak, koji u prosjeku traje dvije do tri godine i nakon kojeg moraju pokrenuti izvršni postupak, već bi podnosile prijedlog za izvršenje i direktno pokrenule izvršni postupak.

Izvršni postupak ne bi mogao biti pokrenut ako bi dužnik uložio žalbu, odnosno prigovor na rješenje o izvršenju. U tom slučaju sud bi suprotstavljene strane uputio na parnični postupak.

U udruženjima potrošača kažu kako se primjenom prinudne naplate krši Zakon o zaštiti potrošača.

“Naši sudovi su pretrpani komunalnim predmetima od kojih je najviše upravo za RTV taksu jer se RTV taksa utužuje za svaka dva mjeseca ukoliko nije plaćena” rečeno je za BUKU u Udruženju potrošača DON.

Primjenom prinudne naplate krši se ne samo Zakon o zaštiti potrošača, jer potrošač nema pravo ni na kakv izbor, a Zakon o parničnom postupku  kaže da postupak nastaje kada je dužnik obavješten da je tužene…a sama glavna rasprava se odnosi na  prethodno ispitivanje tužbe, dostavljanje tužbe tuženom na obavezni odgovor, održavanje pripremnog ročišta i zakazivanje glavne rasprave” kaže za BUKU Murisa MArić iz ovog udruženja.

Naglašava kako je rješavanje predmeta po skraćenom postupku samo ustupak  sudovima da se riješe prevelikog broja predmeta i tužbi koje su teško i sporo naplative.

“U ovom slučaju se nanosi šteta potrošaču. Upitno je za koji dio može potrošač biti utužen ili za koji dio mu se prijeti sa prinudnom naplatom” pitaju se u DON-u.

Poznato je da iznos od 7,5 KM dijele BHRT 3,75 a po 1,86 KM pripada RTRS i FTV.  Ukoliko dodje do prinudne naplate i ako se potrošačima oduzme neki TV aparat, frižider ili mašina za veš…, šta će se u tom slučaju desiti, ako taksa ni tada ne bude naplativa?

“Sve ove odlluke ne idu u korist potrošača, već se još jednom dovode u dužničko ropstvo različitim nametima ako se uzme da najveći broj gradjana živi na minimalcu.” zaključuje naša sagovornica.

Izvor: BUKA

 

Shortlink: