BiH: MMF zagovara smanjenje plata u javnom sektoru | Mixer portal

BiH: MMF zagovara smanjenje plata u javnom sektoru

Rezultat slika za mmf

MMF zagovara smanjenje plata u javnom sektoru, koje su visoke u odnosu na ono što se može zaraditi u privatnom, Jerg Dekresin, zamjenik direktora MMF-a za Evropu. Navodi da žele da BiH posije više kukuruza, a ne da skoro sve pojede.

 Ono na čemu mi naporno radimo i što zaista pokušavamo postići našim programom sa BiH jeste inkluzivan i održiv rast. Upotrijebio bih jednu analogiju: umjesto da pojedete sjeme kukuruza, mi vas ohrabrujemo da ga posijete i uzgojite nešto novo, rekao je Jerg Dekresin, zamjenik direktora MMF-a za Evropu.

Naglasio je da MMF zagovara smanjenje plata u javnom sektoru, koje su visoke u odnosu na ono što se može zaraditi u privatnom.

“Mi se trudimo da pomognemo BiH, ali ostali smo zaglavljeni na jednoj mjeri – pitanju akciza”, rekao je Dekresin.

Kaže da ekonomski podaci koje smo dobili za BiH nisu onoliko dobri koliko smo mi očekivali. “A što je još važnije, Reformska agenda vlasti ide sporijim tempom od očekivanog. To sprečava realizaciju velikih infrastrukturalnih projekata, koji su mogli otvoriti mnogo radnih mjesta i doprinijeti daljem rastu”, rekao je on.

Po njemu, snažne institucije preduslov za snažniji rast i veće prihode, a razvoj institucija je u isto vrijeme i politički i društveni proces.

“Proces se može “pogurati” putem različitih mjera. Potrebno je povećati transparentnost i odgovornost vlasti.  Što je ovog više građanin će bolje razumjeti šta vlasti rade. A kada shvate šta i kako rade, onda građanin može tražiti promjene kao što smo sada vidjeli u Rumuniji. Snažno zagovaramo i investiranje u administrativne kapacitete, što znači angažovanje ljudi po principu stručnosti, i te ljude je potrebno dobro i platiti. Od jednake važnosti je da politike treba da teže uspostavljanju pravedne raspodjele javnih resursa i prilika za građane”, kazao je Dekresin.

Govoreći o planovima u BiH, on je rekao da reforme moraju u krajnjoj liniji proisteći od samih građana.

“MMF ne može zamijeniti građane. Ono što mi možemo je da objasnimo koje su koristi od sprovođenja reformi i da pomognemo u njihovoj izradi. I ono što takođe možemo uraditi jeste obezbijediti finansiranje onima koji žele sprovesti reforme. Naš program pokušava usmjeriti novac na javne investicije, a ne na potrošnju, znači novac koji bi se investirao u obrazovanje i poboljšanje sistema zdravstvene zaštite. Takođe, program ima za cilj unaprijediti poreski sistem na način da svi plaćaju svoj dio poreza. Pokušava osnažiti finansijski sistem zatvaranjem loših banaka koje su uključene u veoma rizične poslove”, kazao je zamjenik direktora MMF za Evropu.

Tvrdi da fiskalna situacija u BiH nije loša.

“Jedino što program teži da ostvari u pogledu fiskalne politike jeste usmjeriti dio novca koji se sada troši na javnu potrošnju na javne investicije. Upotrijebio bih jednu analogiju: umjesto da pojedete sjeme kukuruza, mi vas ohrabrujemo da ga posijete i uzgojite nešto novo”, kazao je Dekresin i naglasio da program MMF-a zagovara  da se smanje plate u javnom sektoru koje su visoke u odnosu na ono što možete zaraditi u privatnom sektoru.

“A onda ono što ste uštedjeli usmjerite u produktivne projekte. Dakle, želimo da BiH posije više kukuruza, a ne da skoro sve pojede”. kazao je zamjenik dirketora za Evropu.

Nezavisne novine

Shortlink: