Rekreativna zona: Od gradskih otaca očekujemo aktivnije uključenje u stvaranju novih sadržaja | Mixer portal

Rekreativna zona: Od gradskih otaca očekujemo aktivnije uključenje u stvaranju novih sadržaja

 

Predstavnici Inicijative građana Rekreativna zona Banja Luka ugostili gradonačelnika Grada Banja Luka, Igora Radojičića na poznatom izletištu Trešnjik u srcu Rekreativne zone Banja Luka.

Predstavnici Inicijative su prezentovali dosadašnje aktivnosti i upoznali predstavnike Gradske uprave o budućim planovima i idejama za unapređenje Rekreativne zone Banja Luka. Tom prilikom su članovi Inicijative od gradonačelnika tražili aktivnije uključivanje Grada u planiranje i realizaciju ideja, i stvaranje vizije RZBL.

“Potrebno je napomenuti da su naše aktivnosti vezane za samu lokaciju Šehitluka započele još prije sedam godina. Inicijativa je pomoću akcija kroz taj vremenski period uspjela kod građana probuditi duh građanskog aktivizma, kojim smo ostvarili direktnije učešće građana u donoešnju odluka Gradske uprave”, izjavio je u obraćanju medijima član inicijative Goran Pivašević

“Pored građana, naše zalaganje su prepoznale i kompanije koje su dale podršku inicijativi RZBL svojim direktnim učešćem u njenom unapređenju“, rekao je Pivašević

Na ovom sastanku bila je i Jelena Šobić, članica Inicijative. Ona pe poručila da područje Rekreativne zone Banja Luka predstavlja ne samo sportsko-rekreativni, nego i kulturno-istorijski potencijal našeg grada.

“Sve zajedno predstavlja jedan veliki turistički potencijal Banje Luke, ali i šire. Očekujemo da će se Grad Banja Luka aktivnije uključiti u realizaciju ideja Inicijative građana ali i raditi na stvaranju novih sadržaja na prostoru Rekrativne zone Banja Luka”, dodala je Jelena Šobić.

Njen kolega Tihomir Dakić naglasio je da Inicijative građana mogu da doprinesu unapređenju kvalitete života u jednoj sredini.

“Ovo potvrđuje podatak da nas često kontaktiraju privredni subjekti sa željom da pomognu pri razvoju sadržaja u Rekreativnoj zoni. Aktivna uključenost Grada je veoma važna iz razloga što građani očekuju ne samo zvanično proglašenje ove Rekreativne zone, već i godišnja ulaganja u nju.“ istakao je Dakić.

Mixer portal

Shortlink: