Socijalni preduzetnici u BiH: Promjene neophodne! | Mixer portal

Socijalni preduzetnici u BiH: Promjene neophodne!

 Socijalni preduzetnici u BiH: Promjene neophodne!

 

Članovi Koalicije „Udruženi možemo više“ koja trenutno okuplja 32 organizacije širom Bosne i Hercegovine su na sastanku u Sarajevu istakli da socijalno preduzetništvo i kod nas može da bude oslonac željenih promjena, uz odgovarajuću i veću sistemsku podršku.

Sastanak je održan u Sarajevu 13. i 14. marta 2017. godine u okviru projekta “Podsticanje socijalnog preduzetništva u BiH”, kojeg provodi CDP “Globus” Banja Luka (inicijator Koalicije), uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku su učestvovali predstavnici 22 nevladine organizacije/socijalna preduzeća iz 14 gradova/opština Bosne i Hercegovine.

„Prema našim saznanjima, „Udruženi možemo više“ najveća je mreža socijalnih preduzeća i preduzetnika u zemljama Zapadnog Balkana.  Potencijal socijalnih preduzeća i preduzetnika u našoj zemlji nije u dovoljnoj mjeri prepoznat niti podržan.  Više od pola miliona nezaposlenih stanovnika na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH i aktivnost civilnog sektora usmjerena ka rješavanju nezaposlenosti socijalno isključenih osoba nameću potrebu da se iznađu nova i održiva rješenja koja mogu da odgovore na potrebe nezaposlenih osoba. Socijalno preduzetništvo može da bude oslonac željenih promjena uz odgovarajuću i veću sistemsku podršku za koju se zalaže Koalicija „Udruženi možemo više“, navode u CDP „Globus.“

Na koordinacionom sastanku Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva “Udruženi možemo više” pripremljen je Akcioni plan za buduće djelovanje ove Koalicije u pet ključnih pravaca:

– Nastavak zalaganja za unapređenje zakonske regulative od značaja za razvoj socijalnog preduzetništva konkretnim inicijativama koje će biti bazirane na realnim potrebama socijalnih preduzeća/preduzetnika u BiH;

–   Unapređenje pristupa finansijama za socijalna preduzeća;

– Obezbjeđivanje adekvatne stručne i savjetodavne podrške za pokretanje i razvoj socijalnih preduzeća;

– Promovisanje socijalnog preduzetništva kao nužan preduslov za budući razvoj ovog oblika djelovanja;

– Jačanje aktivnosti Koalicije i širenje njenog članstva.

Opšti cilj Koalicije je podrška izgradnji povoljnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi Koalicije su: uspostavljanje infrastrukturne osnove za podršku razvoju socijalnog preduzetništva u BiH, podizanje svijesti i informisanje o značaju i mogućnostima koje nudi socijalno preduzetništvo, izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj i implementaciju konkretnih ideja socijalnog biznisa te jačanje saradnje između privatnog, javnog i civilnog sektora na realizaciji programa/projekata socijalnog preduzetništva.

Biti socijalni preduzetnik/ca u BiH društvu je veoma izazovno. Nepovoljno poslovno okruženje, dinamika tržišta koje nema dovoljno senzibiliteta prema socijalno isključenim grupama, nedovoljno razvijena svijest o značaju i mogućnostima socijalnog preduzetništva i sl. samo su neke od prepreka koje stoje pred socijalnim preduzećima i socijalnim preduzetnicima u BiH.

Ideje socijalnog preduzetništva uvijek su u vezi sa dostizanjem većeg nivoa društvene pravde, te je od posebnog značaja razvoj saradnje među organizacijama i platforme koje će promovisati socijalno preduzetništvo kao humanistički orijentisan pristup u djelovanju.

Prednosti umrežavanja organizacija u oblasti socijalnog preduzetništva su mnogobrojne. Ogledaju se, prije svega, u mogućnostima zajedničkog pokretanja inicijativa za unapređenje ambijenta za razvoj socijalnog preduzetništva, realizacije projekata, pružanja stručne i savjetodavne podrške među organizacijama – članicama, razmjena informacija i dr.

Socijalni preduzetnici su nosioci promjena u svakom društvu. Prisutni su u svim društvenim sektorima, a naročito u organizacijama civilnog društva.

To potvrđuje podatak da u ukupnoj strukturi organizacija socijalnog preduzetništva u Evropi udruženja građana, fondacije i slične pravno-organizacione forme učestvuju sa 92 odsto. Socijalna preduzeća kombinuju preduzetničko ponašanje sa željom da riješe određeni društveni problem koristeći profit kao sredstvo za dostizanje takvog cilja, koji je od društvenog značaja.

Ciljevi socijalnih preduzeća većinom su posvećeni rješavanju siromaštva, nezaposlenosti i sličnih socio-ekonomskih problema. Prateći kriterije relevantnih svjetskih istraživanja, koji se odnose na važnost socijalnih/društvenih i/ili ekoloških ciljeva u odnosu na ekonomske ciljeve; ulaganje viška prihoda nad rashodima u aktivnosti organizacije od društvenog značaja i primjenu inovacija, socijalna preduzeća u formi udruženja građana, zadruga, privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i dr. možemo prepoznati u poslovnoj praksi u BiH.

 

 

Izvor: BUKA

 

Shortlink: