BiH: U zadnja dva mjeseca izdato 88.960 pasoša | Mixer portal

BiH: U zadnja dva mjeseca izdato 88.960 pasoša

 

U prva dva mjeseca ove godine pojačan je intenzitet izdavanja pasoša za građane BiH kojih je ukupno izrađeno 88.960, podaci su Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka /IDEEA/.

U januaru je izrađeno 39.986 pasoša, a u februaru 48.974 ovih putnih isprava.

U ovoj agenciji navode da je u novembru 2016. godine izrađeno 28.555 pasoša, a u decembar 2016. godine 30.131.

Iz IDDEEA je 3. februara saopšteno da nabavka pasoških knjižica za građane BiH, čije okončanje je bilo planirano najkasnije do 21. marta, neće biti završena i da je dovedeno u pitanje izdavanje pasoša nakon ovog datuma.

IDDEEA je 28. februara, nakon kompletiranja žalbe koju je u postupku nabavke pasoških knjižica uložila kompanija “Gemalto”, proslijedila žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi BiH na postupanje.

IDDEEA je ranije raspisala tender za nabavku pasoških knjižica, a riječ je o postupku nabavke kojeg Zakon o javnim nabavkama propisuje u slučajevima krajnje hitnosti.

Na tender su se prijavile dvije kompanije čije će se ponude razmatrati nakon što Kancelarija za razmatranje žalbi odluči po žalbi kompanije “Gemalto”, koja se nije prijavila na tender.

 

 

Mixer portal

Shortlink: