BiH: Raspisan tender za nabavku pasoških knjižica | Mixer portal

BiH: Raspisan tender za nabavku pasoških knjižica

Ovim je realiziran zaključak Vijeća ministara BiH sa sjednice održane 16. februara 2017. godine, kojim je IDDEEA zadužena da u okviru svog zakonskog mandata, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, poduzme raspoložive hitne mjere kako građani Bosne i Hercegovine nakon 21. marta ove godine ne bi bili uskraćeni za pravo na pasoš.

S obzirom na to da se radi o postupku nabavke koji Zakon o javnim nabavkama propisuje u slučajevima kada se mogu dokazati razlozi krajnje hitnosti, vjerujemo da će ovaj postupak biti okončan na vrijeme i da će se kontinuitet izdavanja pasoša nesmetano nastaviti i nakon 21. marta, saopćeno je iz IDDEEA-e.

Podsjećamo, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić danas je kazao da je skeptičan kada je riječ o rješavanju problema s pasošima.

Prvobitno raspisani tender je poništen nakon odluke Ureda za žalbe institucija BiH, i to nakon žalbe francuske kompanije Gemalto. Do sada je firma Muehlbauer imala ugovor s IDDEEA-om za izradu ličnih dokumenata za građane BiH.

Mixer portal

Shortlink: