Vlada RS: Odobrena uplata doprinosa | Mixer portal

Vlada RS: Odobrena uplata doprinosa


Rezultat slika za mirovina
Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobravanju uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćen doprinos ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31. decembra ove godine.

Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava, dodaje se u saopštenju.

Mixer portal

Shortlink: