Satirični ulomak: Magarci svih zemalja – ujedinite se! | Mixer portal

Satirični ulomak: Magarci svih zemalja – ujedinite se!

magarac lijepi

Ima i takvih rasnih magaradi i ekstra magaraca koji su ubjeđeni da dok njaču iz sebe izbacuju neke posebne filosofske misli značajne za cjelokupno čovječanstvo. Niko ih uvjeriti ne može, pa čak i sam tvorac da siđe sa neba, da njihovo magareće njakanje ne može da bude ništa drugo do pusto njakanje!

Najgore je kada takvi magarci zađu u zrelije godine, pređu prag pedesetih, nagaze šezdesete, ili ako ih zdravlje posluži odmagarče te odu još dalje u svoju magareću starost. Tada im se pruža fantastična prilika da dokažu i potvrde koliki su oni zaista magarci.

Dok je magare mlado i nedozrelo ne može da stvori neki veći problem, jer ima vremena da se promjeni, da se odmagari. Stari magarac je nešto sasvim drugo, jer ko u poznim godinama magarac ostane tom više nema lijeka. Magarac je do groba!

Najgore što se može desiti jeste kada staroj magarčini daš priliku dok bezglavo i na sva glas da bude saslušan. Tad magarčina sebe znade ubjediti da je jako važan magarac, te mu se na rep ne može stati ni kada bi ga zasolio najslanjom solju.

Zato svako valjano čeljade mora da znade da se magarčini u zube i  ćitabe ne gleda!

 

 

PIŠE: Ernest Bučinski

 

Shortlink: