2012 Decembar 17 | Mixer portal

Home » 2012 » Decembar » 17

Šta je to – MORAL?

\ \

Šta je to – MORAL?

Moral je prema prihvaćenoj definiciji: «skup pravila određenog društva i društvene klase o sadržaju i načinu međusobnih odnosa ljudi i ljudskih zajednica; … te, način mišljenja, duševni život, stav prema životu.[1]» ___________________ PIŠE: Ernest Bučinski ___________________ Prema tome, moral ima svoje dvostruko značenje, a ona se odnose na čovjekovu društvenu aktivnost, tj. društveni život pojedinca […]